Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1.2 Raadsvergadering

dinsdag 19 maart 2024

20:30 - 23:50
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
E. Weststeijn
Toelichting

Openbare raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is live te volgen en terug te zien via de website van de gemeente: www.rozendaal.nl
Insprekers kunnen zich tot op de dag van de vergadering, 12:00 uur melden bij de griffie: 026-3843661, grifie@rozendaal.nl.
Insprekersbijdragen zijn eveneens openbaar en terug te zien via de website van de gemeente.
Nota Bene: De begintijd is een geschatte tijd. De raadsvergadering begint een half uur na afloop van de commissievergadering die om 19:00 uur begint.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering, constateert dat er geen afwezigen zijn en dat er geen gebruik gemaakt wordt van het spreekrecht.

  00:25:24 - 00:25:44 - E. Weststeijn
  00:25:44 - 00:26:14 - E. Weststeijn
 2. 2

  Voorgesteld wordt om de agenda voor de raadsvergadering vast te stellen overeenkomstig het voorliggende concept.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BGR (2), PAK (3), R'74 (4)

  Besluit

  De agenda wordt overeenkomstig het voorliggende concept vastgesteld.

  00:25:56 - 00:26:14 - E. Weststeijn
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:26:08 - 00:26:14 - E. Weststeijn
  00:26:16 - 00:26:22 - E. Weststeijn
  00:26:23 - 00:26:35 - E. Weststeijn
  00:26:41 - 00:26:55 - E. Weststeijn
 4. 4

  Besluit

  • Mevrouw Hupkes en de heer Van den Akker uit de regioagendacommissie van de Groene Metropoolregio.
  • Mevrouw Weststeijn uit het AB van de GMR.
  00:26:44 - 00:26:55 - E. Weststeijn
  00:26:55 - 00:30:56 - E.J.G. Hupkes
  00:30:57 - 00:31:02 - E. Weststeijn
  00:31:03 - 00:31:17 - W.F. van den Akker
  00:31:17 - 00:34:23 - E. Weststeijn
 5. 5

  Voorgesteld wordt om het verslag van de raadsvergadering van 6 februari 2024 en het verslag van de raadsvergadering van 20 februari 2024 overeenkomstig het voorliggende concept vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BGR (2), PAK (3), R'74 (4)

  Besluit

  Naar aanleiding van het verslag van 20 februari 2024 refereert mevrouw Hupkes aan het voorgenomen verkeersbesluit Veluwezoom. 
  Vervolgens worden de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 6 februari 2024 en 20 februari 2024 overeenkomstig de voorliggende concepten vastgesteld.

  00:34:06 - 00:34:23 - E. Weststeijn
  00:34:25 - 00:34:34 - E.J.G. Hupkes
  00:34:34 - 00:34:37 - E. Weststeijn
  00:34:37 - 00:35:49 - E.J.G. Hupkes
  00:35:50 - 00:36:22 - E. Weststeijn
 6. 6

  _Het overzicht van ingekomen stukken, waaronder de raadsinformatiebrieven, voor de raad treft u aan op de website van de gemeente: www.rozendaal.nl. Ingekomen stukken die ter vergadering niet worden besproken worden overeenkomstig het reglement van orde geacht voor kennisgeving aangenomen te zijn, tenzij door het college anders is geadviseerd; Een separaat overzicht van de raadsinformatiebrieven is als bijlage bij deze agenda gevoegd:

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen over de ingekomen stukken en de raadsinformatiebrieven.

  00:36:12 - 00:36:22 - E. Weststeijn
  00:36:26 - 00:36:42 - E. Weststeijn
 7. 7

  Het overzicht van openstaande toezeggingen en het overzicht van openstaande moties treft u aan op de website van de gemeente: www.rozendaal.nl;

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen over het overzicht van openstaande toezeggingen en het overzicht van openstaande moties.

  00:36:32 - 00:36:42 - E. Weststeijn
  00:36:47 - 00:37:44 - E. Weststeijn
 8. 8

  Voorgesteld wordt om:
  1. In te stemmen met de beoogde vervolgactiviteiten energietransitie in 2024.
  2. Voor de uitvoering van de uitvoeringsagenda Rozendaal energieneutraal in 2024 een krediet a €.60.000,- beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de reserve energietransitie.
  3. De begroting aan te passen aan dit besluit.
  4. Kennis te nemen van de vervolgaanpak van de Uitvoeringsagenda Rozendaal Energieneutraal in 2025 en het nader onderzoeken van de aanpak en verbreding van de duurzaamheidsambities vanaf 2026

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BGR (2), PAK (2), R'74 (4)

  Besluit

  Naar aanleiding van een vraag van de heer Beije over de €60.000,-- p.m.-kosten, wordt afgesproken dat de fractie van Rosendael'74 met een verduidelijking van de gewenste informatie komt, waarop wethouder Van der Pas namens het college zal reageren.


  Vervolgens wordt unaniem overeenkomstig het voorliggende voorstel besloten om:

  1. In te stemmen met de beoogde vervolgactiviteiten energietransitie in 2024.
  2. Voor de uitvoering van de uitvoeringsagenda Rozendaal energieneutraal in 2024 een krediet a €.60.000,- beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de reserve energietransitie.
  3. De begroting aan te passen aan dit besluit.
  4. Kennis te nemen van de vervolgaanpak van de Uitvoeringsagenda Rozendaal Energieneutraal in 2025 en het nader onderzoeken van de aanpak en verbreding van de duurzaamheidsambities vanaf 2026.
  00:37:02 - 00:37:44 - E. Weststeijn
  00:37:45 - 00:38:46 - L Beije
  00:38:48 - 00:39:01 - E. Weststeijn
  00:39:03 - 00:39:20 - E. Weststeijn
  00:39:20 - 00:40:51 - W.Ph. Jansen
  00:40:51 - 00:40:53 - E. Weststeijn
  00:40:55 - 00:41:39 - E.J.G. Hupkes
  00:41:40 - 00:41:43 - E. Weststeijn
  00:41:43 - 00:42:10 - L Beije
  00:42:12 - 00:42:14 - E. Weststeijn
  00:42:15 - 00:42:51 - E.J.G. Hupkes
  00:42:51 - 00:42:59 - E. Weststeijn
  00:43:00 - 00:44:01 - C.P.M. van der Pas
  00:44:02 - 00:44:23 - E. Weststeijn
  00:50:02 - 00:50:36 - E. Weststeijn
  00:50:36 - 00:51:26 - L Beije
  00:51:26 - 00:51:51 - E. Weststeijn
  00:51:51 - 00:52:37 - C.P.M. van der Pas
  00:52:37 - 00:52:39 - E. Weststeijn
  00:52:39 - 00:52:41 - L Beije
  00:52:41 - 00:53:31 - E. Weststeijn
  00:53:35 - 00:54:12 - E. Weststeijn
  00:54:15 - 00:54:50 - E. Weststeijn
 9. 9

  Voorgesteld wordt om:
  1. Kennis te nemen van het elektrisch deelauto-concept van OnzeAuto.
  2. 9000 euro beschikbaar te stellen vanuit de reserve energietransitie voor deelname aan en de introductie van een elektrische deelauto voor een proefperiode van 12 maanden.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BGR (2), PAK (3), R'74 (3)
  tegen
  R'74 (1)

  Besluit

  Overeenkomstig het voorliggende concept is besloten om:

  1. Kennis te nemen van het elektrisch deelauto-concept van OnzeAuto. 
  2. 9000 Euro beschikbaar te stellen vanuit de reserve energietransitie voor deelname aan en de introductie van een elektrische deelauto voor een proefperiode van 12 maanden.

  Stemverhouding 8-1
  De heer van Gorkum heeft tegen het voorstel gestemd.

  00:54:24 - 00:54:50 - E. Weststeijn
  00:54:56 - 00:55:40 - R.J. de Jonge
  00:55:40 - 00:55:43 - E. Weststeijn
  00:55:43 - 00:56:37 - W.Ph. Jansen
  00:56:38 - 00:57:04 - E. Weststeijn
  00:57:07 - 00:58:04 - E. Weststeijn
 10. 10

  Voorgesteld wordt om: 
  1. In te stemmen met de Financiële verordening 2024 (art. 212 GW);
  2. In te stemmen met de Controle verordening 2024 (art 213 GW);
  3. In te stemmen met het intrekken van het controleprotocol 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BGR (2), PAK (3), R'74 (4)

  Besluit

  Overeenkomstig het voorliggende concept wordt unaniem besloten om: 
  1. In te stemmen met de Financiële verordening 2024 (art. 212 GW);
  2. In te stemmen met de Controle verordening 2024 (art 213 GW);
  3. In te stemmen met het intrekken van het controleprotocol 2023.

  00:57:14 - 00:58:04 - E. Weststeijn
  00:58:07 - 00:58:35 - E. Weststeijn
 11. 11

  Voorgesteld wordt om:
  1. Vast te stellen: bijgevoegd Visiedocument Sociaal domein 
  2. Kennis te nemen van het standpunt van de Adviesraad Sociaal Domein Rheden Rozendaal en de reactie van het college.


  Nota Bene: Ten aanzien van de in het voorstel aangekondigde reactie van het college, zal door de wethouder ter vergadering een toelichting worden gegeven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BGR (2), PAK (3), R'74 (4)

  Besluit

  Overeenkomstig het voorliggende concept wordt unaniem besloten om:
  1. Vast te stellen: bijgevoegd Visiedocument Sociaal domein
  2. Kennis te nemen van het standpunt van de Adviesraad Sociaal Domein Rheden Rozendaal en de reactie van het college.

  00:58:15 - 00:58:35 - E. Weststeijn
  00:58:40 - 00:59:02 - E. Weststeijn
  00:59:05 - 00:59:39 - E. Weststeijn
 12. 12

  Voorgesteld wordt om:
  1. Akkoord gaan met het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
  2. Geen zienswijze in te dienen over het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BGR (2), PAK (3), R'74 (4)

  Besluit

  Overeenkomstig het voorliggende concept wordt unaniem besloten om: 
  1. Akkoord gaan met het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
  2. Geen zienswijze in te dienen over het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen

  00:59:10 - 00:59:39 - E. Weststeijn
  00:59:44 - 01:00:03 - E. Weststeijn
  01:00:06 - 01:00:37 - E. Weststeijn
 13. 13

  Voorgesteld wordt om:
  1. Kennis te nemen van bijgevoegde kaderbrief van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
  2. In te stemmen met (de in concept) bijgevoegde brief als reactie op de kaderbrief en deze namens de raad te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BGR (2), PAK (3), R'74 (4)

  Besluit

  Overeenkomstig het voorliggende concept wordt unaniem besloten om: 
  1. Kennis te nemen van bijgevoegde kaderbrief van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
  2. In te stemmen met (de in concept) bijgevoegde brief als reactie op de kaderbrief en deze namens de raad te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

  01:00:13 - 01:00:37 - E. Weststeijn
  01:00:43 - 01:01:17 - E. Weststeijn
  01:01:21 - 01:02:31 - E. Weststeijn
 14. 14

  Voorgesteld wordt om:
  1. In te stellen een Vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de (her)benoeming van de burgemeester, bestaande uit de volgende personen:
  - Mevrouw E.J.G. Hupkes
  - De heer R.J. de Jonge
  - De heer W.P. Jansen
  2. Onderstaande Verordening Vertrouwenscommissie 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BGR (2), PAK (3), R'74 (4)

  Besluit

  Overeenkomstig het voorliggende concept wordt voorgesteld om: 
  1. In te stellen een Vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de (her)benoeming van de burgemeester, bestaande uit de volgende personen:
  - Mevrouw E.J.G. Hupkes
  - De heer R.J. de Jonge
  - De heer W.P. Jansen
  2. Onderstaande Verordening Vertrouwenscommissie 2024 vast te stellen.

  01:01:25 - 01:02:31 - E. Weststeijn
  01:02:33 - 01:02:36 - E. Weststeijn
  01:02:38 - 01:02:44 - E.J.G. Hupkes
  01:02:47 - 01:03:35 - E. Weststeijn
  01:03:38 - 01:03:54 - E. Weststeijn
 15. 15

  Besluit

  Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

  01:03:45 - 01:03:54 - E. Weststeijn
  01:04:11 - 01:04:37 - E. Weststeijn
 16. 16

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering.

  01:04:37 - 01:04:37 - E. Weststeijn