Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1.3 Commissievergadering

dinsdag 19 maart 2024

19:00 - 20:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
G.H.W. Diepenbroek (BGR), commissievoorzitter
Toelichting

Het betreft een openbare vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is live te volgen (en terug te zien) via de website van de gemeente: www.rozendaal.nl
De eindtijd is een geschatte tijd. De raadsvergadering begint direct na afloop van de commissievergadering.
Insprekers kunnen zich tot 24 uur vóór de vergadering melden bij de griffie: griffie@rozendaal.nl of via 026-3843666. Insprekersbijdragen zijn daarmee eveneens openbaar en terug te zien via de website van de gemeente.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.
  Afwezig zijn mevrouw Bouwman en de heer Veltman.

  00:09:49 - 00:09:51 - Seat 1
  00:10:01 - 00:10:02 - Seat 1
  00:10:11 - 00:10:12 - Seat 1
  00:10:12 - 00:10:13 - Seat 12
  00:11:20 - 00:11:21 - Seat 8
  00:11:23 - 00:11:24 - Seat 7
  00:11:41 - 00:11:42 - Seat 13
  00:12:35 - 00:13:02 - Seat 16
  00:20:50 - 00:22:00 - G.H.W. Diepenbroek
 2. 2

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:21:39 - 00:22:00 - G.H.W. Diepenbroek
 3. 3

  · Agendapunt 6: Overzicht van ingekomen stukken (zie het overzicht in iBabs/de website) en Raadsinformatiebrieven;
  · Agendapunt 7: Overzicht van openstaande moties en openstaande toezeggingen (zie de overzichten in iBabs/de website);
  · Agendapunt 10: Financiële verordening, Controleverordening en controleprotocol;
  · Agendapunt 12: Wijziging gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio;
  · Agendapunt 13: Kadernota Groene Metropoolregio.

  Bijlagen

  Besluit

  Agendapunt 6: Ingekomen stukken, waaronder de raadsinformatiebrieven:
  Mevrouw Jansen en de heren Van den Akker en de Jonge over de Raadsinformatiebrief Heroriëntatie de Bosrank.


  Agendapunt 7: Overzicht van openstaande moties en openstaande toezeggingen;
  Er zijn geen opmerkingen over het overzicht van openstaande moties en het overzicht van openstaande toezeggingen.  Agendapunt 10: Financiële verordening, Controleverordening en controleprotocol;
  De vooraf ingediende schriftelijke vraag van de heer De Jonge over de gevolgen van de wijzigingen van de accountantsrichtlijnen ten aanzien van de rechtmatigheidsverordening, wordt ter vergadering door wethouder Warmerdam beantwoord.  Agendapunt 12: Wijziging gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio;
  Er zijn geen opmerkingen gemaakt over dit voorstel. 


  Agendapunt 13: Kadernota Groene Metropoolregio.
  Dit voorstel is ter vergadering besproken.

  00:21:53 - 00:22:00 - G.H.W. Diepenbroek
  00:22:00 - 00:23:12 - M. Jansen
  00:23:12 - 00:23:15 - G.H.W. Diepenbroek
  00:23:15 - 00:24:03 - W.F. van den Akker
  00:24:03 - 00:24:06 - G.H.W. Diepenbroek
  00:24:06 - 00:29:10 - E. Weststeijn
  00:29:12 - 00:29:14 - G.H.W. Diepenbroek
  00:29:14 - 00:29:32 - W.F. van den Akker
  00:29:33 - 00:29:35 - G.H.W. Diepenbroek
  00:29:36 - 00:30:11 - R.J. de Jonge
  00:30:13 - 00:30:46 - E. Weststeijn
  00:30:47 - 00:31:52 - G.H.W. Diepenbroek
  00:31:53 - 00:32:26 - E.J.G. Hupkes
  00:32:28 - 00:32:32 - G.H.W. Diepenbroek
  00:32:32 - 00:33:20 - R.J. de Jonge
  00:33:20 - 00:33:24 - G.H.W. Diepenbroek
  00:33:34 - 00:39:05 - S.P. Warmerdam
  00:39:05 - 00:39:52 - G.H.W. Diepenbroek
  00:39:52 - 00:40:57 - G.H. van Gorkum
  00:40:59 - 00:41:00 - G.H.W. Diepenbroek
  00:41:02 - 00:41:33 - E.J.G. Hupkes
  00:41:34 - 00:41:54 - G.H.W. Diepenbroek
  00:41:54 - 00:42:26 - W.F. van den Akker
  00:42:28 - 00:44:03 - E. Weststeijn
  00:44:06 - 00:44:19 - G.H.W. Diepenbroek
 4. 4

  Besluit

  De heer Breeuwsma over voorgenomen aanpassingen aan de Ringallee in Rozendaal door de provincie Gelderland.

  00:44:17 - 00:44:19 - G.H.W. Diepenbroek
  00:44:19 - 00:45:17 - I.J Breeuwsma
  00:45:21 - 00:45:25 - G.H.W. Diepenbroek
  00:45:25 - 00:48:33 - S.P. Warmerdam
  00:48:33 - 00:48:52 - G.H.W. Diepenbroek
 5. 5

  Besluit

  De voorzitter schost de vergadering.

  00:48:46 - 00:48:52 - G.H.W. Diepenbroek
  00:51:11 - 00:52:15 - G.H.W. Diepenbroek
 6. 6

  Besluit

  De voorzitter heropent de vergadering.

  00:51:29 - 00:52:15 - G.H.W. Diepenbroek
 7. 7

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:52:04 - 00:52:15 - G.H.W. Diepenbroek
 8. 8

  · Agendapunt 6: Overzicht van ingekomen stukken (zie het overzicht in iBabs/de website) en Raadsinformatiebrieven;
  · Agendapunt 7: Overzicht van openstaande moties en openstaande toezeggingen (zie de overzichten in iBabs/de website);
  · Agendapunt 11: Visie op het Sociaal Domein, waaronder Publieke gezondheid.

  Besluit

  Agendapunt 6: Overzicht van ingekomen stukken (zie het overzicht in iBabs/de website) en Raadsinformatiebrieven;
  Er zijn geen opmerkingen over de ingekomen stukken en de Raadsinformatiebrieven.


  Agendapunt 7: Overzicht van openstaande moties en openstaande toezeggingen (zie de overzichten in iBabs/de website);
  Er zijn geen opmerkingen over het overzicht van toezeggingen en het overzicht van openstaande moties. 


  Agendapunt 11: Visie op het Sociaal Domein, waaronder Publieke gezondheid.
  Het voorstel is ter vergadering besproken.

  00:52:14 - 00:52:15 - G.H.W. Diepenbroek
  00:52:15 - 00:53:49 - E.C.G.M. Jordans
  00:53:49 - 00:53:52 - G.H.W. Diepenbroek
  00:53:52 - 00:55:52 - M. Jansen
  00:55:53 - 00:55:59 - G.H.W. Diepenbroek
  00:56:01 - 00:56:03 - E.J.G. Hupkes
  00:56:03 - 00:56:09 - G.H.W. Diepenbroek
  00:56:09 - 00:59:40 - E.J.G. Hupkes
  00:59:42 - 00:59:44 - G.H.W. Diepenbroek
  00:59:44 - 01:05:39 - C.P.M. van der Pas
  01:05:42 - 01:05:47 - G.H.W. Diepenbroek
  01:05:47 - 01:05:57 - E.J.G. Hupkes
  01:05:58 - 01:06:00 - C.P.M. van der Pas
  01:06:01 - 01:06:11 - G.H.W. Diepenbroek
  01:06:12 - 01:07:40 - W.Ph. Jansen
 9. 9

  Besluit

  • Mevrouw Jansen en de heer Jansen over het NK Wielrennen. Op de vraag van de heer Jansen over wat we als gemeente kunnen organiseren rondom het NK Wielrennen, zegt wethouder Van der Pas toe om hier op terug te komen.
  01:06:13 - 01:07:40 - W.Ph. Jansen
  01:07:40 - 01:07:44 - G.H.W. Diepenbroek
  01:07:44 - 01:09:14 - C.P.M. van der Pas
  01:09:17 - 01:09:30 - G.H.W. Diepenbroek
  01:09:31 - 01:10:00 - M. Jansen
  01:10:00 - 01:10:03 - G.H.W. Diepenbroek
  01:10:03 - 01:10:42 - C.P.M. van der Pas
  01:10:44 - 01:10:56 - M. Jansen
  01:10:57 - 01:11:41 - G.H.W. Diepenbroek
 10. 10

  Besluit

  De voorzitter schorst de vergadering.

  01:11:40 - 01:11:41 - G.H.W. Diepenbroek
  01:13:27 - 01:14:29 - G.H.W. Diepenbroek
 11. 11

  Besluit

  De voorzitter heropent de vergadering.

  01:13:45 - 01:14:29 - G.H.W. Diepenbroek
 12. 12

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  01:13:51 - 01:14:29 - G.H.W. Diepenbroek
 13. 13

  · Agendapunt 6: Overzicht van ingekomen stukken (zie het overzicht in iBabs/de website) en Raadsinformatiebrieven;
  · Agendapunt 7: Overzicht van openstaande moties en openstaande toezeggingen (zie de overzichten in iBabs/de website);
  · Agendapunt 8: Vervolgactiviteiten Energietransitie 2024;
  · Agendapunt 9: Elektrische Deelauto.

  Besluit

  Agendapunt 6: Overzicht van ingekomen stukken (zie het overzicht in iBabs/de website) en Raadsinformatiebrieven; 
  Er zijn geen opmerkingen over het overzicht van ingekomen stukken en de raadsinformatiebrieven. 


  Agendapunt 7: Overzicht van openstaande moties en openstaande toezeggingen (zie de overzichten in iBabs/de website); 
  Er zijn geen opmerkingen over het overzicht van toezeggingen en het overzicht van openstaande moties. 


  Agendapunt 8: Vervolgactiviteiten Energietransitie 2024;
  Het voorstel is ter vergadering besproken. Vanwege een misverstand over het afsluiten van de gedachtewisseling over dit voorstel, is de behandeling hiervan deels voortgezet bij de rondvraag (agendapunt 15). 


  Agendapunt 9: Elektrische Deelauto.
  Het voorstel is ter vergadering besproken.

  01:14:01 - 01:14:29 - G.H.W. Diepenbroek
  01:14:30 - 01:14:51 - E.J.G. Hupkes
  01:14:54 - 01:15:10 - G.H.W. Diepenbroek
  01:15:10 - 01:15:25 - C.M. van Ooik
  01:15:25 - 01:15:41 - G.H.W. Diepenbroek
  01:15:41 - 01:16:22 - C.M. van Ooik
  01:16:23 - 01:16:31 - G.H.W. Diepenbroek
  01:16:31 - 01:19:46 - G.H. van Gorkum
  01:19:47 - 01:19:50 - G.H.W. Diepenbroek
  01:19:51 - 01:21:45 - E.J.G. Hupkes
  01:21:45 - 01:21:48 - G.H.W. Diepenbroek
  01:21:48 - 01:24:16 - C.P.M. van der Pas
  01:24:16 - 01:24:17 - G.H.W. Diepenbroek
  01:24:17 - 01:24:19 - C.P.M. van der Pas
  01:24:19 - 01:24:21 - G.H.W. Diepenbroek
  01:24:21 - 01:24:55 - G.H. van Gorkum
  01:24:55 - 01:25:00 - G.H.W. Diepenbroek
  01:25:00 - 01:25:54 - C.P.M. van der Pas
  01:25:55 - 01:25:59 - G.H.W. Diepenbroek
  01:25:59 - 01:26:33 - G.H. van Gorkum
  01:26:34 - 01:26:40 - G.H.W. Diepenbroek
  01:26:40 - 01:27:08 - C.P.M. van der Pas
  01:27:09 - 01:27:10 - G.H.W. Diepenbroek
  01:27:10 - 01:27:31 - G.H. van Gorkum
  01:27:31 - 01:27:32 - G.H.W. Diepenbroek
  01:27:32 - 01:27:39 - G.H. van Gorkum
  01:27:40 - 01:27:41 - G.H.W. Diepenbroek
  01:27:41 - 01:27:43 - C.P.M. van der Pas
  01:27:43 - 01:27:50 - G.H.W. Diepenbroek
  01:27:51 - 01:28:19 - C.P.M. van der Pas
  01:28:22 - 01:28:25 - G.H.W. Diepenbroek
  01:28:25 - 01:28:51 - G.H. van Gorkum
  01:28:52 - 01:28:53 - G.H.W. Diepenbroek
  01:28:53 - 01:28:57 - C.P.M. van der Pas
  01:28:59 - 01:29:07 - G.H.W. Diepenbroek
  01:29:07 - 01:29:30 - C.M. van Ooik
  01:29:31 - 01:29:53 - G.H.W. Diepenbroek
  01:29:53 - 01:30:08 - G.H. van Gorkum
  01:30:09 - 01:30:11 - C.P.M. van der Pas
  01:30:12 - 01:30:14 - G.H.W. Diepenbroek
  01:30:14 - 01:30:30 - G.H. van Gorkum
  01:30:31 - 01:30:50 - G.H.W. Diepenbroek
 14. 14

  Besluit

  • Mevrouw den Hartog en de heren Beije en Jansen komen bij de rondvraag terug op agendapunt 13, bespreking agendapunten raadsvergadering, ten aanzien van agendapunt 8: Vervolgactiviteiten energietransitie 2024;
  • Op een vraag van de heer Beije over de staat van het wegdek op een aantal plaatsen in de gemeente, geeft wethouder Warmerdam aan dat het signaal over de openbare ruimte in zijn algemeenheid duidelijk is en door het college zal worden opgepakt; 
  • Op een vraag van de heer Jansen over de slechte staat en de gebrekkige isolatie van de sociale huurwoningen van Portaal, zegt wethouder Warmerdam toe een en ander op te nemen met Portaal en in een gesprek met de buurtbewoners op 20 april 2024. Wethouder Van der Pas vult aan dat de uitnodiging voor dit gesprek, waarvoor ook Portaal is uitgenodigd, tevens als kennisgeving naar de raad zal worden gezonden.
  01:30:43 - 01:30:50 - G.H.W. Diepenbroek
  01:30:50 - 01:30:51 - M. Jansen
  01:30:51 - 01:30:58 - M. Jansen
  01:30:58 - 01:31:05 - G.H.W. Diepenbroek
  01:31:05 - 01:31:31 - M. Jansen
  01:31:31 - 01:31:36 - G.H.W. Diepenbroek
  01:31:36 - 01:32:19 - M. Jansen
  01:32:19 - 01:32:30 - G.H.W. Diepenbroek
  01:32:30 - 01:34:20 - C.P.M. van der Pas
  01:34:22 - 01:34:36 - M. Jansen
  01:34:36 - 01:34:39 - G.H.W. Diepenbroek
  01:34:39 - 01:34:46 - C.P.M. van der Pas
  01:34:46 - 01:34:48 - M. Jansen
  01:34:48 - 01:35:42 - C.P.M. van der Pas
  01:35:43 - 01:35:51 - G.H.W. Diepenbroek
  01:35:51 - 01:35:52 - M. Jansen
  01:35:52 - 01:35:57 - G.H.W. Diepenbroek
  01:35:57 - 01:36:09 - L Beije
  01:36:09 - 01:36:10 - G.H.W. Diepenbroek
  01:36:10 - 01:36:12 - L Beije
  01:36:12 - 01:36:16 - G.H.W. Diepenbroek
  01:36:16 - 01:36:47 - L Beije
  01:36:47 - 01:36:51 - G.H.W. Diepenbroek
  01:36:51 - 01:38:49 - C.P.M. van der Pas
  01:38:51 - 01:38:55 - G.H.W. Diepenbroek
  01:38:55 - 01:39:14 - L Beije
  01:39:14 - 01:39:17 - G.H.W. Diepenbroek
  01:39:17 - 01:41:11 - L Beije
  01:41:11 - 01:41:18 - G.H.W. Diepenbroek
  01:41:18 - 01:45:24 - S.P. Warmerdam
  01:45:24 - 01:45:33 - G.H.W. Diepenbroek
  01:45:33 - 01:45:40 - W.Ph. Jansen
  01:45:40 - 01:45:44 - G.H.W. Diepenbroek
  01:45:44 - 01:47:42 - W.Ph. Jansen
  01:47:42 - 01:47:46 - G.H.W. Diepenbroek
  01:47:46 - 01:50:06 - S.P. Warmerdam
  01:50:07 - 01:50:36 - G.H.W. Diepenbroek
  01:50:36 - 01:51:11 - C.P.M. van der Pas
  01:51:12 - 01:51:25 - G.H.W. Diepenbroek
  01:51:25 - 01:51:47 - E. Weststeijn
  01:51:47 - 01:51:48 - G.H.W. Diepenbroek
 15. 15

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering, met de mededeling dat de raadsvergadering om 21:00 uur begint.

  01:30:45 - 01:30:50 - G.H.W. Diepenbroek
  01:30:50 - 01:30:51 - M. Jansen
  01:30:51 - 01:30:58 - M. Jansen
  01:30:58 - 01:31:05 - G.H.W. Diepenbroek
  01:31:05 - 01:31:31 - M. Jansen
  01:31:31 - 01:31:36 - G.H.W. Diepenbroek
  01:31:36 - 01:32:19 - M. Jansen
  01:32:19 - 01:32:30 - G.H.W. Diepenbroek
  01:32:30 - 01:34:20 - C.P.M. van der Pas
  01:34:22 - 01:34:36 - M. Jansen
  01:34:36 - 01:34:39 - G.H.W. Diepenbroek
  01:34:39 - 01:34:46 - C.P.M. van der Pas
  01:34:46 - 01:34:48 - M. Jansen
  01:34:48 - 01:35:42 - C.P.M. van der Pas
  01:35:43 - 01:35:51 - G.H.W. Diepenbroek
  01:35:51 - 01:35:52 - M. Jansen
  01:35:52 - 01:35:57 - G.H.W. Diepenbroek
  01:35:57 - 01:36:09 - L Beije
  01:36:09 - 01:36:10 - G.H.W. Diepenbroek
  01:36:10 - 01:36:12 - L Beije
  01:36:12 - 01:36:16 - G.H.W. Diepenbroek
  01:36:16 - 01:36:47 - L Beije
  01:36:47 - 01:36:51 - G.H.W. Diepenbroek
  01:36:51 - 01:38:49 - C.P.M. van der Pas
  01:38:51 - 01:38:55 - G.H.W. Diepenbroek
  01:38:55 - 01:39:14 - L Beije
  01:39:14 - 01:39:17 - G.H.W. Diepenbroek
  01:39:17 - 01:41:11 - L Beije
  01:41:11 - 01:41:18 - G.H.W. Diepenbroek
  01:41:18 - 01:45:24 - S.P. Warmerdam
  01:45:24 - 01:45:33 - G.H.W. Diepenbroek
  01:45:33 - 01:45:40 - W.Ph. Jansen
  01:45:40 - 01:45:44 - G.H.W. Diepenbroek
  01:45:44 - 01:47:42 - W.Ph. Jansen
  01:47:42 - 01:47:46 - G.H.W. Diepenbroek
  01:47:46 - 01:50:06 - S.P. Warmerdam
  01:50:07 - 01:50:36 - G.H.W. Diepenbroek
  01:50:36 - 01:51:11 - C.P.M. van der Pas
  01:51:12 - 01:51:25 - G.H.W. Diepenbroek
  01:51:25 - 01:51:47 - E. Weststeijn
  01:51:47 - 01:51:48 - G.H.W. Diepenbroek